PATEIXES MAL DE CAP RECURRENT? ¿EPISODIS DE MIGRANYA?

31/07/2017

 

La cefalea o mal de cap ha de ser considerada com un símptoma de múltiples afeccions, ja que, el seu origen pot ser donat per molts factors o causes; tenint en compte això, no parlarem de les cefalees com un cas únic, sempre hem de tenir en compte el diagnòstic per part del metge.

En aquest post ens centrarem en les cefalees tensionals, sent les més habituals, les quals el factor desencadenant pot ser l'estrès, canvis en les hores de son (per dèficit o per excés), alcohol i fins i tot determinats aliments.

ULMARIA (Filipendula ulmaria L.): Popularment és utilitzada en casos de cefalees lleus, afeccions articulars, estats en els quals es requereixi major eliminació d'aigua a nivell renal i en estats febrils o gripals; hem de tenir en compte que la majoria d'aquests usos no han estat constatats mitjançant assaigs clínics.

No s'han descrit efectes secundaris ni interaccions, el seu contingut en derivats salicílics fa improbable la interacció amb medicaments anticoagulants.

La durada aproximada del tractament ha de ser d'un màxim de 4 setmanes, si els símptomes persisteixen, hem de consultar amb un professional de la salut.

ESCORÇA DE SALZE (Salix purpurea L.): a l'escorça de Salze se li confereixen propietats analgèsiques, antipirètiques i antiinflamatòries; a més és antiagregant plaquetari, tot i que menys que l'àcid acetilsalicílic.

Com a ús ben establert, trobem que, és adequada per al tractament a curt termini de dolors d'esquena, dolor articular menor, mal de cap o cefalees lleus i febre associada al refredat comú.

Com efectes secundaris, en rares ocasions poden aparèixer reaccions al·lèrgiques com erupcions, prurit, urticària i símptomes intestinals: nàusees, vòmits o dolor abdominal, diarrea, dispèpsia (gasos) i acidesa.

Com a precaucions, trobem que, l'escorça de salze pot augmentar l'efecte anticoagulant; no s'ha d'utilitzar durant embaràs i lactància sense control mèdic i existeix risc de reacció anafilàctica en pacients al·lèrgics als salicilats.

No es recomana el seu ús en nens.

Us desitjo una feliç i saludable setmana!

 Escrit per: Cristina Lajara Nutricionista de Nutrapp  i Postgraduada en Fitoteràpia Clínica

Foto. Diseñado por Freepik

Compartir