Plantes vasodilatores

03/07/2017

Avui t’expliquem plantes amb propietats vasodilatores de  les arteries.

FULL D'OLIVERA (Olea europea L.): És un vasodilatador perifèric; el full d'olivera produeix vasodilatació coronària, un dels mecanismes d'acció més important és la inhibició de l'enzim conversor de l'angiotensina (ECA).

A la fulla d'olivera se li atribueix acció hipoglucemiant, hipocolesterolemiant i diürètica, tradicionalment s'ha utilitzat per al tractament de la hipertensió (HTA) lleu o moderada i en casos d'hiperglucèmia.

S'ha d'utilitzar amb precaució o no utilitzar en casos de litiasi biliar; hem de tenir cura en persones que estiguin prenent algun tipus de medicació per a la HTA, ja que el full d'olivera utilitza els mateixos mecanismes d'acció.

No existeixen estudis de toxicitat ni altres contraindicacions.

BULB D'ALL (Allium sativum L.): L’All posseeix un efecte cardioprotector i vasodilatador, caracteritzat per l'acció antihipertensiva, a més d'un efecte ateroscleròtic i davant la diabetis.

Tradicionalment és utilitzat com a coadjuvant en tractaments d'HTA lleu o moderada.

El consum de preparats d'all, a dosis recomanades, és segur; s'utilitzarà amb precaució en cas d'hemorràgies, trombocitopènia i en pacients amb úlcera gàstrica, ja que l'all posseeix un efecte antiagregant plaquetari.

Els preparats d'all poden interaccionar amb anticoagulants, com ara, la warfarina o l'acenocumarol, entre d'altres.

No recomanarem el seu ús conjuntament amb antiretrovirals, atès que poden patir modificacions plasmàtiques.

 

Bona setmana i no deixeu de seguir-nos cada dilluns!

Cristisna Lajara

Nutricionista de Nutrapp

Foto. <a href='http://www.freepik.es/foto-gratis/primer-plano-de-ajo-fresco_909756.htm'>Designed by Freepik</a>

 

Compartir