Nostres adolescents es veuen grasses

16/03/2016

Nostres adolescents es veuen grasses.

Així ho constata la darrera enquesta escolar sobre la salut dels adolescents que l’OMS realitza cada 4 anys (Health behaviour in school aged children).

L'enquesta va ser realitzada a 30.000 adolescents d'edats compreses entre els 11 i 15 anys, de 42 països.

Un dels resultats alarmants és que el 42% de les adolescents es veuen grasses, tot i que la meitat no ho està. Un 20% aproximadament estan a dieta.

Un altre aspecte preocupant, també majoritari en el gènere femení és l'assetjament escolar: bulling i ciberbulling.

L'OMS alerta de la percepció distorsionada que les menors tenen de la seva imatge.

Per millorar la percepció de la imatge que tenen del seu cos, és necessari i urgent implementar programes de prevenció a les escoles, instituts. Altres aspectes a tenir en compte és que les administracions haurien d’imposar lleis per impedir la proliferació massiva d'imatges en els mitjans de comunicació, la majoria irreals, que poden provocar l’impacte negatiu en les nostres adolescents.

A l'equip de Nutrapp ens preocupen aquests resultats i hem dissenyat un programa online # soyunic@ i volem arribar a tots i totes els i les adolescents.

http://nutrapp.cat/nutrapp-educa-soc-unic-prevencio-dels-tca/

Compartir