UN BENEFICI PER FILLS : MENJAR EN FAMÍLIA

05/09/2016

En nens i adolescents, l'hàbit de menjar en família, va més enllà del simple fet de nodrir i fomentar la integració familiar, refereixen els pediatres Moreno Villares i Galiano Segòvia en una publicació científica.

 

Està demostrat que el menjar en família s'associa amb un consum major de fruites, verdures, cereals i productes rics en calci, i un menor consum d'aliments fregits i refrescos. A més, contribueix al desenvolupament dels hàbits alimentaris i a la millora del llenguatge i de les habilitats de comunicació. Addicionalment, s'ha observat una disminució dels hàbits de risc, com fumar, beure alcohol o consumir drogues en els nois de famílies en què es comparteix la taula amb més freqüència, així com un millor rendiment escolar.

 

Per tots aquests beneficis es recomana que els àpats familiars es facin amb la major freqüència possible i de manera harmoniosa. Les famílies que prioritzen menjar reunits, formen una eina potent de salut per als seus nens i adolescents que els portarà a una millor qualitat de la seva dieta, contribuint a reduir l'excés de pes i obesitat i donant també millors resultats a l'escola i en el seu comportament social.

 Rebeca Milheim López. Dietista, nutricionista. 

Referència Bibliogràfica 

En niños y adolescentes, el hábito de comer en familia, va más allá del simple hecho de nutrirse y fomentar la integración familiar, refieren los Pediatras Moreno Villares y Galiano Segovia en una publicación científica.

Está demostrado que la comida en familia se asocia con un consumo mayor de frutas, verduras, cereales y productos ricos en calcio, y un menor consumo de alimentos fritos y refrescos. Además, contribuye al desarrollo de los hábitos alimenticios y a la mejora del lenguaje y de las habilidades de comunicación. Adicionalmente, se ha observado una disminución de los hábitos de riesgo, como fumar, beber alcohol o consumir drogas en los chicos de familias en que se comparte la mesa con más frecuencia, así como un mejor rendimiento escolar.

Por todos estos beneficios se recomienda que las comidas familiares se hagan con la mayor frecuencia posible y de manera armoniosa. Las familias que priorizan comer reunidos, forman una herramienta potente de salud para sus niños y adolescentes que les llevará a una mejor calidad de su dieta, contribuyendo a reducir el sobrepeso y obesidad y dando también mejores resultados en la escuela y en su comportamiento social.

Referencia Bibliográfica

Moreno VJ, Segovia G. La comida en familia: algo más que comer juntos. Acta Pediatr Esp. 2006; 64(11): 554-558.

Foto. <a href="http://www.freepik.es/foto-gratis/felicidad-despues-de-terminar-la-masa-para-pizza_857147.htm">Diseñado por Freepik</a>

Compartir